Referenser

 • AGA GAS
  • Produktionsuppföljningsprogram på PC för uppföljning av produktionsdata på AGA’s gasanläggningar (1992-97).
 • ARVIKA FJÄRRVÄRME / BIRKA VÄRME
  • Utredningar och förfrågan ny fjärrvärmeproduktionsanläggning. Lyckeverket. Fastbränsle 16 MW och med rökgaskondensering 4 MW(1997-99).
 • BIO NORR
  • Besiktningar produktionslinje 2 (2003-04)
  • Beslutsunderlag, utredningar, tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (1994-98)
  • Utökning av träpulvereldning (1996)
  • Stoftreningsanläggning med rökgaskondensering till Härnösands fjärrvärmenät 6 MW (1995)
  • Ombyggnad och utökning av produktionskapaciteten för pelletfabriken från 42.000 ton/år till 75.000 ton/år (1994-95).
 • BITS / SIDA
  • Nya fastbränsleeldade hetvattenpannor 2x7,5 MW med fastbränslehantering till värmeverket i Pärnu, Estland (1995-1996)
  • Ombyggnad av 3 MW panna vid värmeverket i Elva, Estland till fliseldning (1993-94)
  • Allmän rådgivning till Estlands Energidepardement (1993-94)
 • BOLLNÄS KOMMUN
  • Förfrågan för ny panncentral 8 MW i Kilafors (1995-96)
 • BOMHUS ENERGI
  • Biofiber 2015 (2014)
  • Effektreserv fjärrvärme (2014)
  • Översiktsschema Bomhus (2014)
  • Nytt kraftblock 165 MW ångpanna och 80 MW turbin (2009-2012)
 • Borås Energi & Miljö
  • Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk samt avloppsreningsverk på Sobacken 120 MW med 49 MW turbin. 2016-2019
 • BRISTA KRAFT / BIRKA VÄRME
  • Styr och regler för samkörning av Västra nätet (2004-05)
  • Ny rökgaskondenseringsanläggning på Brista (2000-03)
  • Styr- och reglerunderlag för samkörning av Brista och Rotebro fjärrvärmenät (1998)
  • Utredning av rökgaskondenseringsanläggning på Bristaverket inklusive framtagande av förfrågningsunderlag (1997- 1998)
  • Utredning av nödvändiga åtgärder i Bristanätet för värmeöverföring till Stockholm (1997)
  • Idrifttagning av kraftvärmeverkets styr- och reglersystem (1996-1997)
  • Fjärrvärmesystem för kraftvärmeverk 25 MWel/80 MWvärme och samkörning av produktionsanläggningar i Sigtuna, Upplands-Väsby och Arlanda (1994-96)
 • EON/ Norrköping
  • Oljepannor i Okvista, samt nätberäkningar (2010-2013)
 • EON/ Vallentuna
  • Ingelsta HVC Ny hetvattencentral 70 MW bioolja förberedd för träpulver. Processkonsult. (2016-)
 • EON/ ÖREBRO ENERGI
  • Uppgradering styrsystem block 3 (2015-2016)
  • MSR Sotblåsare P5 (2015-2016)
  • MSR Askhantering P5 och P6 fortsättning (2014)
  • Strysystemet Återkylare (2012-2013)
  • Byte av Operatörssystem P5 (2012-2013)
  • MSR Askhantering P5 (2012-2013)
  • Utredning av ny trychållning i kumla (2011-2012)
  • Miljöinstrument Åbyverket (2011)
  • Uppgradering styrsystem Åbyverket (2010)
  • Utredning transiteringsledning SAKAB-Kumla (2010)
  • Byte av styrsystem block 3 (2007-09)
  • Miljömätsystem för biobränsleeldade kraftvärmepannan P5 (2004)
  • Styr och regler för överföringsledning SAKAB-Örebro-Kumla (2002-04)
  • Process-, styr- och reglerunderlag för samkörning av fjärrvärmenäten i Örebro, Kumla och Hallsberg (1998)
  • HÖK/SÖK-förfrågningsunderlag för samkörning mellan Örebro, Kumla och Hallsberg (1999)
 • ENKÖPING ENERGI
  • Livslängdsstudie Enköpings värmeverk (1990)
 • Eskilstuna Energi och Miljö AB
  • Utredning övergripande fjärrvärme styrning (2014)
 • FORTUM VÄRME/STOCKHOLM EXERGI
  • Projektledning Panna, Rökgaskondensering och BOP samt montagesamordning och idrifttagningsledning för KVV8 med panneffekt på 375 MW med 150 MW turbin och 100 MW rökgaskondensering. (2012-2016)
  • Högdalen P7 avfallseldat kraftvärmeverk 80 MW med 20 MW turbin. (2011-2012)
  • Projektering av biobränsleeldat kraftvärmeverk 140 MW el (2006-08)
  • Utbyte av expansionskärl (2006-07)
  • Utbyggnad av träpulveranläggningen på Hässelbyverket (2005-)
  • Fjärrvärmeledning Upplands-Väsby till Akalla med pumpstation i Upplands-Väsby, värmeväxlarstation i Akalla och expansionskärl i Brista (2002-05)
  • Utredning bränslebyte Hässelbyverket (2002)
  • Livslängsutredningar, bränslevalsutredningar, beslutsunderlag,underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (1995-00)
  • Projektledning, ansvarig för pannor samt besiktningar för Hässelbyverket 3x100 MW vid genomförande av livstidsförlängande ombyggnader av pannor, turbin, processutrustning och ny kvarnanläggning (1998-00)
  • Projektledning, processansvarig och besiktningar för Akallaverket vid konvertering av 75 MW oljepanna till tallbeckolja
  • Denox oljeeldad ångpanna 380 MW (1996)
  • Projektledning och processansvarig för Hässelbyverket vid komplettering av ångpannor 3x100 MW med denox, brännar- och kvarnombyggnad samt miljömätutrustning (1995-97)
  • Ombyggnad av styr-, regler- och säkerhetssystem för PFBC-anläggningen i Värtan 160 MWel/220 MWvärme (1989-90)
  • Strategier samt styr- och regler för samkörning av Stockholms södra nät (1987)
  • Biträdande driftansvarig för Hammarbyverket (1988-89)
  • Processansvar och idrifttagningsledning för Hammarbyverket, en komplett hetvattencentral 600 MW fullt utbyggd, bestående av värmepumpar 4x25 MW, el 2x40 MW, olja 2x80 MW och ackumulatorer 2x2400 m3 (1985-89)
 • GRANINGE JÄRFÄLLA ENERGI
  • Utredning av biokonvertering för Säbyverket (1997)
 • GOTLANDS ENERGI
  • Diverse konsultationer beträffande köp av biobaserad värmeenergi från extern leverantör i Visby (2000-01)
 • GÄVLE ENERGI / KRAFTVÄRME
  • Uppgradering vattenkraftsstaioner (2014-2016)
  • Utredning trychållning (2014)
  • Utredning uppgradering av DCS för Turbin (2014)
  • Utredning kylning av huvudånga samt skummande kylsystem (2012)
  • Byte rökgasfläktar Carlsborg (2011-2012)
  • NY MSR Carlsborg (2011-2012)
  • Nätövervakningsanläggning för fjärrvärme (2010)
  • Byte av styrsystem Ersbo hetvattencentral (2008-09)
  • Byte av styrsystem tryckstegringsstation Piper (2007-08)
  • Ombyggnad av biopanna för effektökning till 77 MW (2006)
  • Avfallseldat kraftvärmeverk projektering (2004-05)
  • Projektledning och processansvar för komplett ny avfallseldat kraftvärmeverk 31 MW och 9 MW el (2004-05)
  • Projektering av tryckstegringsstation Sätra (2003)
  • Turbin, 22 MW för kraftvärmeverket Johannes (2003-05)
  • Projektering av nytt fjärrrvärmenät baserat på spillvärme i Norrsundet (2001)
  • Datorprogram/databas för miljöredovisning (2001-02)
  • Proveldning av utsorterat avfall i 70 MW FB Panna (2001-02)
  • Byte av styrsystem för vattenkraftstationer (1999- 2000)
  • Utredningar om alternativa bränslen och fjärrvärmeleveranser (1999- 2000)
  • Utbildning vid idrifttagning av nya anläggningar (1992, 1994, 1999)
  • Byte av styrsystem i Mackmyra vattenkraftstation (2000)
  • Processansvar och idrifttagning för komplett biobränsleeldat kraftvärmeverk 70 MW värme med rökgaskondensering 21 MW (1996- 2000)
  • Tryckfallsberäkningar av FV- nätet (1992-98)
  • Ombyggnad av pann- och ångcentraler vid Ahlgrens, Mejeriet, Bryggeriet och Sjukhuset vid övertagande av driftansvar (1993-1995)
  • Installation av styr- och övervakningssystem för samtliga produktionsanläggningar och fjärrvärmenätet (1991-94)
  • Processansvar för Ersbo, en komplett topplastcentral 2 x 40 MW olja (1990-92)
 • GÖTEBORG ENERGI
  • Förprojektering av bränslehantering fastbränsleeldning för Gobigas (2008-10)
  • Ombyggnad 120 MW kolpanna till flis/returflis med bränslehantering och rökgaskondensering (2003-05)
  • Kraftvärmeutredningar, tomtstudier och uppdatering av investeringskalkyl för konvertering till returflis (1993-00)
  • rökgaskondenseringsanläggning 25 MW (1997)
  • Förfrågningsunderlag för ombyggnad av koleldad hetvattenpanna 120 MW på Sävenäsverket till fliseldning med
  • Upprättande av kontrakt för förgasningsanläggningen (2010)
 • HUDIK KRAFT / BIRKA VÄRME
  • Rökgaskondensering för 35 MW torveldad hetvattenpanna, SNCR och miljömätsystem (2000-02)
  • Processansvar, styr- och regler för ombyggnad av Djupedsverket till kraftvärmeverk 14 MWel/36 MWvärme (1990-92)
  • Processansvar, montageledning och idrifttagning av Djupedsverket, en komplett hetvattencentral med torv 35 MW, olja 30 MW och el 15 MW (1983-85)
 • HOLMEN PAPER AB
  • Utredning förbättrad matarvattenkvalitet (2012)
 • JÖNKÖPING ENERGI
  • Kraftvärmeutredningar (1989-98)
 • KARLSHAMNS FABRIKER
  • Systemlösningar för värme- och kylsystem på Karlshamns oljefabriker (1989)
  • '
 • KARLSTADS ENERGI / TEKNISKA VERKEN I KARLSTAD
  • CEM system för P1 P2 och P3 Hedenverket (2012-2015)
  • Projektledning Panna, Turbin, Bränslehantering, Rökgaskondensering, MSR och BOP samt montagesamordning och idrifttagningsledning för Heden E3, kraftvärmeverk 80 MW FB, turbin 32 MW och rökgaskondensering 24 MW. (2010-2015)
  • Utjämningsledning för expansionskärl (2010)
  • Ombyggnation av rökgaskanal P2 Hedenverket (2010)
  • Besiktningsuppdrag, livslängsutredning, bränslevalsutredningar, kraftvärmeutredningar, beslutsunderlag och underlag för miljökonsekvensutredningar.
  • Anslutning av Hammarö och Skoghall med pumpstationer (2008-09)
  • Expansionskärl 200 m3 (2008)
  • Byte brännare KVV ångpannor 2* 35 MW delprojektledning styr (2008-09)
  • Konvertering av P4 och P5 till bioolja inkl. ny oljecistern (2007-08)
  • Utredning om- och utbyggnad av avfallspannan (2005)
  • Renovering av kraftvärmepanna 80 MW efter haveri (2005)
  • Ny transportabel oljeeldad panncentral 10 MW (2005)
  • Ny vattenbehandling och renovering av oljepanna 40 MW (2005)
  • Utredning om- och utbyggnad av kraftvärmeveket (2004)
  • Uppgradering av övervakningssystemet för produktionsanläggningar och fjärrvärmenät (2004)
  • Rökgsaskondensering för avfallspanna 17 MW, styr och regler samt rörinkoppling (2003)
  • Modernisering av oljepanna 17 MW, styr och regler (2002)
  • Oljepanna 60 MW, utredning av lokaliseringsalternativ och förfrågningsunderlag (2001-02)
  • Turbinrenovering Hedenverket (2000)
  • Tryckfallsberäkningar av FV- nätet (1993-00)
  • Byte av bränslehanteringssystem samt installation av ny oljepanna, 3 MW i Skåre PC (1999)
  • Byte av operatörs och övervakningssystem Heden, Kraftvärmeverket, Centralsjukhuset och Sjöstad (1998-00)
  • Pelleteldad ångpanna 1 MW och RO-utrustning för Centralsjukhuset (1997-99)
  • Rökgasanalysutrustning för 17 MW avfallspanna (1995-96)
  • Värmeväxlarinstallation för Centralsjukhuset 10 MW (1995)
  • SNCR för CFB-panna 80 MW (1995)
  • Operatörssystem till Sjöstadverket med 15 MW värmepump(1994)
  • SNCR för avfallspanna 17 MW (1994)
  • Anslutning av Kronoparksnätet till Karlstads FV- nät (1993)
  • Återkylare för elproduktion med kondensdrift på KVV Yttre Hamnen (1993)
  • Rökgaskondensering 20 MW för biobränslepannan på Hedenverket (1991-92)
  • Projektledning, processansvar, montage- och idrifttagningsledning för komplett biobränsleeldat kraftvärmeverk 80 MW CFB, turbin och rökgaskondensering. (1990-92)
  • Trycksatt hetvattenackumulator 2400 m3 vid Hedenverket (1988-1989)
  • Reservkondensor 60 MW med ångreducerstation på KVV Yttre Hamnen (1988)
  • Samkörning med fjärrvärmenät och hetvattencentral för Kronoparken (1993)
  • Regler- och säkerhetssystem för samkörning av produktionsenheter samt nät (1991)
  • Centralt övervakningssystem för produktionsanläggningar och fjärrvärmenät (
  • Automatisering av Kraftvärmeverket Yttre Hamnen (1986-87)
  • 1988)
  • Gaspanna 3 MW för deponigas från Hedens avfallsanläggning (1987)
  • Processansvar för topplastcentralen Centralsjukhuset 40 MW olja (1985-87)
 • KVAERNER GENERATOR
  • Offertarbete för kraftvärme Heathrow Airport (2000)
  • Offertarbete för avfallsanläggningen Älvsundaverket och fjärrvärmecentralen i Motala (1995)
 • LIDINGÖ ENERGIVERK
  • Driftinstruktioner för lidingö Värmeverk (1990)
  • Byte av processtyrsystem på lidingö Värmeverk (1988-89)
 • LOCUM AB
  • Utrdening ångavveckling HS2 (2010)
 • MJÖLBY - SVARTÅDALENS ENERGIVERK
  • Process, styr och reglerunderlag för ackumulator (2000)
 • MÖLNDAL ENERGI
  • Förnyat miljötillstånd Riskullaverket (2014-2015)
  • Återkylare till Riskullaverket (2011-2012)
  • Biobränsleeldat kraftvärmeverk 80 MW med turbin 25 MW och rökgaskond 25 MW. (2006-10)
  • Förprojektering av kraftvärmeblock 20 MWel (2005)
  • Kraftvärmeutredning (2004)
  • Utredning ny panna (2002)
  • Ammoniakavdrivare (2001)
  • Kraftvärmeutredningar och utredningar av rökgaskondensering (1989-97)
  • Upphandling, processansvar och besiktningsman för rökgaskondensering till 40 MW torvpanna (1997-99)
  • Förstärkning av driftledningen Riskullaverket (1985-86)
  • Process- och samordningansvar, montagekontroll och idrifttagning för Riskullaverket, en komplett hetvattencentral kol 50 MW CFB och olja 50 MW (1984-86)
 • NORRENERGI
  • Montagesamordning och idrifttagningsledning ny kylcentral Sundbybergsverket (2016)
  • Utredning och beslutsunderlag för genomförande av fallkammare fjärrvärmeledning (2015)
  • Ny kvarnanläggning Solnaverket (2012-2013)
  • Utredning ny värmeväxlarstation i Solna (2012)
  • Ny fjärrvärmepump solnaverket (2011-2012)
  • Modifieringar av expanssionskärl Solnaverket (2011-2012)
  • Moderniseringsutredning Solnaverket (2011)
  • Byte av konvektionsdel P3 Solnaverket (2010-2011)
  • Biobränsleeldat kraftvärmeverk 220 MW med 80 MW turbin och 60 MW rökgaskondensering(2010-2011)
  • Ackumulatorer 2 x 2.150 m3 och expansionskärl 950 m3 (2009-10)
  • Installation av ekonomisrar på P3 och P5 (2009)
  • Ombyggnad av oljepannor 2x50 MW till träpulvereldning 2x40 MW med ny kvarnanläggning, lager och rökgasrening (2002-04)
  • Återkylare för fjärrkyla och ny mavacistern (2001)
  • Nya oljepannor 2x50 MW (2000-01)
  • Konvertering till tallbecksolja panna 4, styr och regler (2000)
  • Kraftvärmeutredning och beslutsunderlag (1998)
  • Byte av operatörs och övervakningssystem Solna och Sundbybergsverket (1997-00)
  • Hagacentralen, samprojekt med Stockholm Energi. Värmeväxlarstation vid Karolinska sjukhuset 100 MW (1996-97)
  • Vattenreningsutrustning för totalavsaltning (1994)
  • Tryckhållningssystem för fjärrvärmenätet och vattenbehandling på Solna Värmeverk (1991-92)
  • '
 • OCKELBO FJÄRRVÄRME
  • Ny pelleteldad panncentral (2005)
  • Diverse utredningar avseende förbättringar i Ockelbo värmeproduktionsanläggning. Ång- och hetvattenproduktion 3MW (1999-00)
 • OSKARSHAMNS ENERGI
  • Övervakningssystem för produktionsanläggning och fjärrvärmenät (1993-94)
  • Styr- och regler för komplett dieselkraftvärmeverk 7 MWel/8,5 MWvärme (1991)
  • Tryckfallsberäkningar av fjärrvärmesystemet (1989)
 • SIGTUNA ENERGI
  • Tryckfallsberäkningar avseende sammankopplingen av fjärrvärmenäten i Upplands Väsby, Märsta och Arlanda (1994-1997)
  • Talloljeeldningsutrustning (1993)
 • SWECO AB
  • Projektering NKS samt utredningar driftfall NKS (2012-2013)
 • SÖDERENERGI
  • Projektledning vid byte oljebrännare och rosterstyrning P1 IGV (2014-2015)
  • Utredning snabbstägningsventiler på högtrycksångan IKV (2014)
  • Utredning rökgaskondensering P1 IGV (2013)
  • Utredning, reglering av direktkondensering IKV (2013)
  • Styrsystemsbyte P3 IGV (2013)
  • Idrifttagning och diverse utredningar och ombyggnationer Astraånga (2010-2013)
  • Ny pelletsficka för IKV (2011-2012)
  • Utredning utveckling av fittjaverket (2011)
  • Styrsystemsbyte P2 IGV (2011-2012)
  • Pumpstation i Geneta Panncentral (2010)
  • Byte av fjärrvärmepumpar på Igelstaverket (2009)
  • Ombyggnad av fjärrvärmenätets reglering (2005-09)
  • Kvarnanläggning 32 ton/h och ombyggnad av P4 till träpulvereldning 140 MW (2006-07)
  • Biobränsle/RDF-eldat kraftvärmeblock 240 MW, turbin 85 MW, och rökgaskondensering 60 MW (2005-10)
  • Kraftvärmeutredning. Ombyggnad brandvatten (2004)
  • Ny oljepanna 100 MW till Fittjaverket (2003-)
  • Ny bränslehantering för P1 (2003)
  • Ny bränsleplan (2002)
  • Ny asksilo och renovering rökgasreningslinje 1 och 2, Igelstaverket (2001)
  • SNCR rostpanna 95 MW för returbränslen (2001)
  • Kraftvärmeutredningar, tomtstudier, bränslevalsutredningar och beslutsunderlag (1993-00)
  • Installation av RO- anläggning för reduktion av ammonium i rökgaskondensat (2000)
  • Utredning av fjärrstyrning för Fittjaverket (1999)
  • Medverkan vid diverse ombyggnader av bränslehanterings- och bottenaskhanteringssystem (1998- 2000)
  • Besiktning styr-och regler "Ombyggnad P1" (1998-99)
  • Plastkrossutredning (1998- 1999)
  • Kontraktsupprättande och besiktning av denoxombyggnad biobränslepanna 100 MW (1996)
  • Ny bränslehantering för panna 1 (1997- 1998)
  • Ombyggnad av kolpulvereldad hetvattenpanna 120 MW på Igeslstaverket till eldning med gummidäck, träavfall från industrier och returpapp (1995-96
  • Komplettering av hetvattenpanna 160 MW på Fittjaverket med elfilter, ångsotning och hjälpångpanna för beckoljeeldning (1995)
  • Ombyggnad av kolpulvereldad hetvattenpanna 120 MW på Igelstaverket till fliseldning med rökgaskondenseringsanläggning 25 MW (1993-94)
 • SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME
  • Utredning produktionsalternativ samt fjärrrvärmenät Skogås (2012)
  • Utredning P1 Skogås (2011)
  • Nytt elfilter för tallbeckseldning i Skogås Värmeverk (2007-08)
  • Utredning av rökgasrening för tallbeck i Skogås Värmeverk (2005)
  • Ny kylvattenackumulator (2004)
  • Upphandling av brännare för deponigas/olja, Skogås Värmeverk (2003)
  • Deponigaspanna i Länna 3 MW (1995)
  • Övervakningssystem för Skogås Värmeverk (1994)
  • Installation av deponigaspanna i Skogås (1990)
  • Utredning av ackumulator i Skogås (1990)
 • TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING
  • Projektledare panna vid KV062 80MW avfallskraftvärmeverk (2013-2016)
  • Energiberäkningar Gärstadverket (2011)
  • Installation av 12 MW ångturbin på Gärdstad (2009-10)
  • Ombyggnad av styr och regler för tryckstegringsstatoner (2008-09)
  • Renovering av avfallspanna 8 ton avfall/h på Gärdstad (2007-08)
  • Ombyggnad av styr och regler för HVC Ullstämma med övervakning från Kraftvärmeverket (2006-07)
  • Ombyggnad av avfallspannorna P2-P3 på Gärdstad (2005-07)
  • Ny styr och regler för P2 på kraftvärmeverket (2004)
  • Ny pumpstation i västra Mantorp (2004)
  • Nytt kraftvärmeverk med avfallspanna 100 MW på Gärdstad (2002-05)
  • Ombyggnad av styr och regler för P1-P3 på Kraftvärmeverket (2001-03)
  • Utredning ang. effektberäkningar i Gärstaverket (2000)
  • Process-, styr- och reglerunderlag för samkörning av fjärrvärmenäten i linköping och Ljungsbro (1999-00)
  • Utredning ombyggnad av rökgasreningen i Gärstadverket (2000)
  • Process-, styr- och reglerunderlag för samkörning av fjärrvärmenäten i linköping och Ljungsbro (1999-00)
  • Utredning ombyggnad av rökgasreningen i Gärstadverket (2000)
  • Projektledare och processansvarig för byte av SRÖ i Kraftvärmeverkret, Cloetta och Ljungsbro (1998-00)
  • Processansvar samt komplett styr-och regler för överföringsledning mellan linköping och
  • Våt rökgasrening med rökgaskondensering 20 MW för tre avfallspannor på Gärstadverket (1994-96)
  • Mjölby (2000)
  • Rökgasrening för Krematoriet i linköping (1995-96)
  • Centralt informationsdatorsystem för samtliga produktionsanläggningar (1994-95)
  • Ombyggnad av tre avfallseldade hetvattenpannor i Gärstadverket till kombikraftvärmeverk 50 MWel/80 MWvärme med gas- och ångturbin (1992-94)
  • Rökgaskondensering 20 MW för biobränslepannan på kraftvärmeverket (1991-92)
  • Utbildning i samband med idrifttagning av nya anläggningar (1991, 1993, 1998)
  • Processansvar för ullstämma, en komplett topplastcentral 40 MW olja (1990-91)
  • Styr- och regler för dieselkraftvärmeverket Tornby 2 x 7,5 MWel/8MWvärme (1990-91)
  • Centralt övervakningssystem för produktionsanläggningar och fjärrvärmenät (1990)
  • Livslängdsstudie för kraftvärmeverket och Gärstad avfallsanläggning (1989)
  • Utveckling och uppdatering av PC- baserat driftoptimeringsprogram (1989- 1997)
  • Byte av oljeångpanna i Cloettacentralen (1993)
  • Tryckfallsberäkningar av FV- nätet (1988- 1993)
  • Rökgasrening med torr metod för avfallsvärmeverket vid Gärstad 2x28 och 1x17 MW (1985-87)
  • Övervakningsdator för redovisning av el, värme, bränslen och miljö (1987-88)
  • Processansvar vid ombyggnad av ångpannor till eldning med kol 90 MW respektive träbränsle 70 MW och ny rökgasavsvavlingsanläggning med våt/torr metod (1984-85)
 • UDDEVALLA ENERGI
  • Ny biobränslepanna på 8 MW inklusive nytt bränslehanteringssystem till Hovhultsverket (1995-96)
  • Besiktning av nya lågNOx- brännare till oljepannan i Brattås (1995)
 • VATTENFALL
  • Samordning för gaskombianläggningen i Stallbacka 125 MWel/110 MWvärme (1990)
 • VATTENFALL DREFVIKEN VÄRME
  • Styrsystemsbyte OP1 och OP2 Jordbro (2015-2016)
  • Utfasning av FIX-systemet (2015)
  • KKS lathund för Jordbro (2015)
  • Ny oljeanläggning vid ekobacken (2014-2016)
  • Ombyggnation av hetvattenkrets gaspannan i Drefviken (2013)
  • Utredning och oljevärmningssystem Fisksätra (2011)
  • Utredning och uppgradering FIX-system (2011)
  • Datorbyte FIX SCADA-system Jordbro och Bollmora Värmeverk (2010)
  • Sammankoppling av Jordbro och Bollmora fjärrvärmenät (2003-07)
  • Ombyggnad till redundanta SCADA-system till Jordbro och Bollmora Värmeverk (2002-03)
  • Oljepanna 20 MW och ny vattenrening till Bollmora Värmeverk (2002)
  • Överordnad övervaknings och datainsamlingssystem för ca 140 Färdig Värme Anläggningar (2001)
  • Hetvattenackumulator2400m3, stoftutsug lagerbyggnad och askhantering för träpulverpanna 75 MW i Jordbro (2000)
  • Ombyggnad för kapacitetshöjning av kvarnanläggningen (2000)
  • Ombyggnad för kapacitetshöjning av kvarnanläggningen (2000)
  • Ny hetvattenackumulator i Jordbro (trycksatt 2400 m3), (2000)
  • Tryckfallsberäkningar avseende sammankoppling av fjärrvärmenäten i Bollmora och Jordbro (1999-00)
  • Utredningar och förprojektering av ny hetvattenpanna i Jordbro Värmeverk (1999-00)
  • Konvertering av oljepannor 2x50 MW till tallbeckolja (1999-00)
  • Byte styrsystem ackumulator och matarvattenstyrning Jordbro (1999)
  • Byte av regulatorer elpanna Sågen och Huggarn. (1999)
  • Anslutning av Coca Cola , ansvar för styr och regler (1998)
  • Uppgradering av operatörs och övervakningsystem Bollmora (1997-98)
  • Uppgradering av operatörs och övervakningsystem Jordbro (1997-98)
  • Vattenreningsutrustning för totalavsaltning (1994)
  • Hetvattenpanna 75 MW för träpulver (1994-95)
  • Kvarnanläggning för träpulvermalning (1993)
  • Byte av styrsystem för två elpannecentraler (1991-92)
  • >
  • Kombinerad trycksatt ackumulator/expansionskärl 1400 m3 i Bollmora (1989)
  • Kombinerad trycksatt ackumulator/expansionskärl 2400 m3 i Jordbro (1988)
  • Ombyggnad av oljepanna 10 MW på Bollmora Värmeverk (1988)
 • WÄRTSILÄ DIESEL
  • Processbeskrivning samt styr- och reglerunderlag till Wärtsiläs dieselkraftverk i Vaasa (1997)
  • Styr- och reglerstandard för Wärtsiläs dieselkraftvärmeverk (1993)