Problem 5 (Stapla tegelstenar)

Nisse Bärs och Snubbel har fått ett tillfälligt jobb på stadens tegelstensfabrik där de staplar tegelstenar.
På kafferasten sitter dom och snackar om olika sätt att stapla tegelstenar på
och då började dom fundera på hur stort ”överhäng” man maximalt kan åstadkomma genom
att stapla 20 tegelstenar på varandra utan att stapeln rasar.
Efter arbetsdagens slut hamnar dom på stampuben och fortsätter att diskutera storleken
på överhänget med de 20 tegelstenarna.
Framåt stängningsdags blir Snubbel lite mer djupsinnig och filosofisk och börjar då
fundera på hur stort överhäng man kan få, utan att stapeln rasar, om man har oändligt antal tegelstenar.
Nisse Bärs som tycker sig se det hela kristallklart säger tvärsäkert
”Har man oändligt antal stenar så blir överhänget oändligt. Det säger ju sig självt”.

Så nu är de två frågeställningarna:
1) Hur stort överhäng kan man maximalt åstadkomma genom
att stapla 20 identiska tegelstenar på varandra utan
att stapeln rasar? Se bild.
Antag att tegelstenens längd är 2 L

2) Har Nisse Bärs rätt när han säger att man kan få ett oändligt
stort överhäng utan att stapeln
rasar om man har oändligt antal tegelstenar?