Problem 3 (Ytberäkning)

Nisse Bärs och Snubbel fortsätter sin krogrunda efter att ha rett ut det där med ölets lägsta tyngdpunkt.
Nu hamnade dom på stadens innekrog där inredningsarkitekten fått fritt spelrum så att alla ”ståbord” i baren var triangelformade och där alla bord var olika stora och hade olika längd på de olika sidorna.
Med tanke på incidenten på den föregående krogen ville de nu ha det bordet som hade den största ytan.
Snubbel började därför, till de andra gästernas förtret, gå runt och mäta alla bordens olika sidor.
Efter att stillsamt betraktat Snubbels ivriga mätande av de olika bordens sidor påpekade han att det finns ingen generell formel för att beräkna ytan genom att enbart känna till de olika sidorna.
Men Snubbel envisades med att det måste finnas en sådan formel.
Så frågan är om det går att hitta en generell formel för ytan av en godtycklig triangel där de enda parametrarna i formeln är
triangelns sidor A, B och C ( där A större/lika med B större/lika med C ).