Problem 1 (Nisse Bärs i vildmarken)

Nisse Bärs och Snubbel fortsätter sin krogrunda efter att ha rett ut det där med

Nisse Bärs och hans polare Snubbel har för tillfället lämnat krogen och gett sig ut i skogen för att leva vildmarksliv. För att det skall bli riktigt ödsligt och genuint bestämmer dom sig för att gå i två olika riktningar men för att inte komma alltför långt bort från varandra går de så att vinkeln mellan deras två gång-riktningar blir 60°. Nisse Bärs går utan att hindras av mygg och stubbar spikrakt i 7 km. Då kommer han till ett träsk och viker av exakt 90° åt vänster och ifrån Snubbels gångriktning. Efter att ha gått i den riktningen i 3 km stannar han för att ta ytterligare några öl. Just då ringer en trött och grinig Snubbel på mobilen och säger att han efter 5 km spikrak gång fått en fruktansvärd skoskav eftersom han av misstag fått på sig två vänsterskor. Snubbel var nu trött på vildmarkslivet och sa att han skulle stanna där han satt tills Nisse kom och hämtade honom. Efter att ha tömt ölen och konstaterat att hans båda skor var misstänkt lika två högerskor bestämmer sig Nisse för att gå till sin polare. Frågan är nu hur många grader och åt vilket håll skall han vika av från sin senaste gångriktning för att kunna gå spikrakt till Snubbel och hur långt får han gå?