Välkommen

JD-Gruppen AB är ett fristående och personalägt företag som bedriver kvalificerad konsultverksamhet i nära samarbete med våra uppdragsgivare.


JD-Gruppens medarbetare har en teknisk utbildning på högskola som genom de många uppdragen kombinerats med en bred praktisk erfarenhet. Denna kombination av teori och praktik är grunden för kvalitén på vårt arbete.


JD-Gruppen går samman med ALSA

Med start 2021-01-01 så kommer bolagen JD-Gruppen AB och ALSA Kraft Värme Konsult AB att gå samman och bilda det nya bolaget ALSA JD-Gruppen AB.

Bolaget kommer att registreras under hösten 2020 men verksamheten inleds först 2021-01-01.

Fram till denna tidpunkt drivs verksamheten som tidigare i de separata bolagen.


Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.


Sidan uppdaterades 2020-09-22/GG