Thomas Bohman

Födelseår:  1946
Språk: Engelska
Utbildning: 1970-74 Lunds Tekniska Högskola Maskinteknik, Kraft- och Värmeteknisk inriktning.

Anställningar

1983- JD-Gruppen AB
1975-83 ÅF Energikonsult, Stockholm, Energiavdelningen. Projektering, Projektledning och idrifttagningar av värmeverk.
1974-75 VBB Vattenbyggnadsbyrån Stockholm. Vattenkraftavdelningen. Matematiska arbeten och hållfasthetsberäkningar på fasta och roterande system.
1973 AG Brown Boveri Baden Schweiz, Ångturbintillverkning Avd. Teknik ångturbiner. Termodynamiska beräkningar.
1970 Alfa-Laval AB i Lund, Sektion: Plattvärmeväxlare. Ritningsarbete.
1969-70 Ingenjörsfirma Uno Rylander AB, Konsultfirma. Allmänna maskinkonstruktioner.

Projekterfarenheter

Tidigare referenser Ladda ner pdf......

Rev 2016-05-03/GG