Lasse Sarberg

Födelseår: 1956
Språk: Engelska och Tyska
Utbildning: 1980 KTH, Civ ing, Maskinteknik, Kraft- och Värme
1980 Stockholms Universitet, Engelska
1983 Stockholms Universitet, Tyska.

Anställningar

1984- JD-Gruppen AB
1980-84 ÅF Energikonsult AB, Produktionsanläggningar
1980 Statens Vattenfallsverk, Värmeavdelningen

Projekterfarenheter

Tidigare referenser Ladda ner pdf......

Rev 2020-09-12/GG