Jan-Olof Djärv

Födelseår: 1942
Språk: Engelska
Utbildning: 1964 Tekniska Gymnasiet, Stockholm
1973 KTH, Civ ing, Maskinteknik, Kraft- och Värme

Anställningar

1983- JD-Gruppen AB
1981-83 Svensk Energiplanering AB
1969-81 ÅF Energikonsult AB, Produktionsanläggningar
1967-69 Stockholm Energi, Montagekontroll G4 Hässelby
1965-67 ÅF Energikonsult AB, Konstruktionskontoret

Projekterfarenheter

Tidigare referenser Ladda ner pdf......

Rev 2016-05-03/GG