Jack Larsson

Födelseår: 1985
Språk: Engelska
Utbildning: Treårig naturvetenskaplig gymnasielinje i Stockholm, med inriktning matematik och IT. Civilingenjör med inriktning Uthållig Kraftproduktion på KTH i Stockholm med utbytesstudier i USA (Duke) och Skottland (Aberdeen).

Anställningar

2012- JD-Gruppen AB
Handläggare, teknisk konsult.
2011-2012 Sweco Systems, Stockholm.
VVS Konstruktion.
2010-11 Vattenfall.
Examensarbete.
2009 Sweco Systems
VVS konstruktör, och energitekniker.

Projekterfarenheter

Tidigare referenser Ladda ner pdf......

Rev 2020-10-12/GG