Pågående

EON

EON Norrköping planerar en ny spets- och reservanläggning i Ingelsta.

Anläggningen skall ersätta befintlig spets- och reservanläggning Skeppsdockan.

Anläggningen dimensioneras för 2x70MW biooljepannor där panna 1 förbereds för träpulver.

Vårt uppdrag omfattar konsulttjänster inom processamordning, panna, styr och fjärrvärme.

Anläggningen planeras vara i drift till 2021

*

Borås Energi & Miljö - Sobacken

Borås Energi & Miljö bygger ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk samt ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken.

Anläggningen får en panneffekt på ca 130 MW, eleffekt 49 MW och rökgaskondensering 35 MW.

Vårt uppdrag omfattar konsulttjänster inom delprojektet turbin.

Anläggningen skall vara i kommersiell drift 2019.

*

Stockholm Exergi - Lövstaverket

Stockholm Exergi planerar för ett nytt RDF-eldat kraftvärmeverk i Lövsta på en ny tomt.

Anläggningens ångeffekt är planerad till 300 MW med turbin 90 MW och rökgaskondensering 60 MW samt ny hamn och förberedelse för biooljepannor 2x100 MW.

Vårt uppdrag omfattar processansvar, bränslehantering och projektsamordning med layout, teknisk utformning och utredningar för tillståndsansökan.

*